top of page

Blijven ademhalen! Really?

Iedereen kan zichzelf betrappen op het geven van totaal nutteloze adviezen. Goed bedoeld weliswaar, maar niet écht helpend. Bijvoorbeeld tijdens het aanmoedigen van hardlopers tijdens een marathon: ‘Blijven rennen!’ Really? Of dat er tijdens een bevalling wordt gezegd: ‘Blijven ademhalen’. EUREKA. Ik snap *&^% dat ik moet blijven ademhalen. Als je me nu vertelt welke techniek ik wanneer moet gebruiken dan komen we tenminste ergens (en de baby ook).


Dezelfde adviezen slingeren om je oren wat betreft relatie adviezen. ‘Het is belangrijk om samen tijd in te plannen’ of ‘Het is belangrijk om je gevoelens te blijven delen’. Iedereen snapt wat hiermee wordt bedoeld, maar HOE dan? Doordat de adviezen te vaag en te groot zijn ondernemen we geen actie en zorgt het bovendien voor twijfels en onzekerheid.


Toch klinkt ‘je gevoelens blijven delen met elkaar’ zo makkelijk. Echter, uit internationaal onderzoek is gebleken dat mannen slechts een beperkt arsenaal aan emoties uiten. Het delen van gevoelens wordt meteen een stuk ingewikkelder als we weten dat er een groot verschil zit tussen wat een man voelt en wat hij laat zien. Daarnaast blijkt dat vrouwen voornamelijk relatiegericht communiceren en mannen doelgericht. Dat wil zeggen: de vrouw is geneigd te praten over problemen, de man wil ze oplossen. De vrouw is geneigd tot klagen, terwijl de man goed vaart op positieve feedback. Vrouwen praten over gevoel. Mannen praten over behoeften.


Nu wil ik allesbehalve polariseren. Het blijft echter een feit dat er in een heteroseksuele relatie sprake is van verschillen in neurobiologische eigenschappen waardoor jij de wereld anders waarneemt dan je partner. Waar vind je elkaar dan?


In plaats van het advies: ‘gevoelens met elkaar blijven delen’, stel ik het volgende voor. Vraag 1x in de week je partner: ‘Hoe kan ik je helpen?’ Deze vraag kun je op elk moment stellen en is altijd geoorloofd.


En door die vraag te stellen, ga je elkaar vinden. Het is de wet van wederkerigheid. Als jij iets doet voor mij, dan doe ik iets voor jou. Niet omdat ik denk dat het moet, of omdat het mij iets op gaat leveren, maar omdat ik dit graag voor jou doe.


Juist door expliciet naar de wensen en behoeften van de ander te vragen, komen we erachter wat hij of zij nodig heeft. Het geeft ons bovendien een concrete richting en bespaart energie en tijd.


Tijd die dus overblijft om bijvoorbeeld samen iets leuks te plannen. O nee, daar gaan we weer..留言


bottom of page